A A A K K K
для людей із порушенням зору
Рубанівська громада
Херсонська область, Каховський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для населення в с. Миколаївка Рубанівської сільської ради

Дата: 28.04.2021 12:44
Кількість переглядів: 115

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Про затвердження тарифів на послуги з  водопостачання та водовідведення для населення  в   с. Миколаївка Рубанівської сільської ради

Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”, Методики проведення аналiзу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2004р. № 308

 

Назва регуляторного акта: проекту рішення Про затвердження тарифів на послуги з  водопостачання та водовідведення для населення  в   с. Миколаївка Рубанівської сільської ради

Регуляторний орган: виконавчий комітет Виконавчий комітет сільської ради.

Розробник документа: виконавчий комітет Рубанівської сільської ради.

Контактний телефон: 2-53-22

 

  1. Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

З метою забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на території  с.Миколаївка Рубанівської сільської ради , у відповідності з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою Кабінетів Міністру України від 01 червня 2011 року № 869  проведено розрахунок тарифів на послуги водопостачання і водовідведення.

Державне регулювання полягає у приведенні діючих тарифів на послуги по постачанню холодної води та водовідведення для населення, підприємств і організацій с.Миколаївка  Рубанівської сілької ради у відповідність до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та забезпеченні стабільної роботи комунального підприємства Вікторія  з зазначених послуг шляхом перегляду діючих тарифів, у зв’язку з тим, що діючі тарифи не відшкодовують у повній мірі витрати підприємства на виробництво цих послуг. В результаті підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів, що негативно впливає на підготовку виробництва, сплату податків, викликає порушення щодо умов виконання колективного договору. 

2.Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акт

Перегляд та приведення діючих тарифів на послуги по постачанню холодної води та водовідведення для населення, підприємств і організацій с. Миколаївка Рубанівської сільської ради  до економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням скоригованих  індивідуальних планових витрат  підприємства дасть можливість уникнути збитковості та дозволить забезпечити якісне надання послуг. Прозорість структури плати за послуги водовідведення сприятиме уникнення непорозумінь зі споживачами.

 

3.Цілі державного регулювання:

3.1. Забезпечення надходження достатніх коштів до комунального підприємства для забезпечення своєчасного і якісного ремонту та обслуговування мереж централізованого водопостачання та водовідведення.

3.2. Належне та якісне забезпечення споживачів с.  Миколаївка Рубанівської  сільської ради життєво необхідними послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.

3.3.Доведення рівня тарифів до економічно обґрунтованих витрат підприємства для населення, у зв’язку з тим, що затвердженні тарифи є нижчими від економічно обґрунтованих, що приносить збитковість підприємству, унеможливлює виплату заробітної плати працівникам та погашення заборгованості перед пенсійним та іншими фондами.

 

4.Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

Надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "Вікторія"  дотацій із  сільського бюджету  в повному обсязі на покриття різниці від неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат, але у сільському бюджеті такі відшкодування не передбачені в зв’язку з відсутністю відповідних коштів у  бюджеті.

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить вирішення проблем. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики.

 

  1. Механізм розв’язання проблеми:

5.1. Дана проблема може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, тому що комунальне підприємство «Вікторія» займає монопольне становище на ринку послуг с.Миколаївка з централізованого водопостачання та водовідведення. Згідно з Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» встановлення тарифів на зазначені послуги здійснюються органами місцевого самоврядування. Тому визначена проблема потребує вирішення шляхом затвердження Рубанівською сільскою радою тарифів на послуги по постачанню холодної води та водовідведення для населення та підприємств і організацій с.Миколаівка  виходячи з економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

 Шляхом застосування тарифів, які передбачені у запропонованому розрахунку, підприємство буде отримувати достатню суму надходжень для забезпечення своєчасної сплати  енергоносіїв, утримання мереж та виплати заробітної плати, своєчасного та повного внесення підприємством платежів до бюджету, внесків до обов’язкових фондів та недопущення заборгованості із заробітної плати.

Цей регуляторний акт забезпечує збалансованість інтересів споживачів послуг та підприємства.

Споживачам – вчасно надані послуги,  прозорість структури плати за послуги.

Підприємству – рентабельна робота за надання послуг

Рішення про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення буде єдиним документом, відповідно до якого споживачам послуг  буде проводитись нарахування  плати за послуги водопостачання та водовідведення.

 

6.Факти, що можуть позитивно вплинути на досягнення цілей регуляторного акта:

-         надходження достатніх коштів до комунального підприємства для забезпечення своєчасного і якісного ремонту та обслуговування мереж централізованого водопостачання та водовідведення та утримування систем в робочому стані;

-         підвищити якість послуг по постачанню холодної води та водовідведення для населення, підприємств і організацій с.Миколаївка Рубанівської сільської ради;

-         забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства «Вікторія» на послуги по постачанню холодної води та водовідведення для населення, підприємств і організацій с.Миколаївка Рубанівської сільської ради;

-         підприємству у повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам підприємства та не допускати заборгованості перед вондами фондами;

-         рентабельна робота підприємства з надання послуг;

-         отримання якісних послуг споживачами;

-         прозорість структури плати за послуги.

 

7.Очікувані результати:

-         в результаті прийняття запропонованого регуляторного акту очікується ліквідація збитків по підприємству, що надасть можливість підвищення якості та належного забезпечення споживачів послугами по постачанню холодної води та водовідведення для населення, підприємств і організацій с.Миколаївка Рубанівської сілької ради;

-         будуть отримані кошти на утримання систем централізованого водопостачання та водовідведення в робочому стані;

-         досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей буде здійснено з найменшими втратами для установ, організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, підприємств усіх форм власності, інших суб’єктів господарювання та населення, тому що при розрахунку тарифів на послуги по постачанню холодної води та водовідведення для населення, підприємств і організацій с. Миколаївка Рубанівської сільської ради враховувалися тільки економічно обґрунтовані витрати підприємства-постачальника цих послуг, відповідно до діючого законодавства.

 

 

Категорія суб’єктів, на яких впливає документ.

Вигоди

Витрати

Органи влади

 

1. Дотримання виконання Закону України «Про житлово – комунальні послуги».

2. Уникнення збитковості по комунальному підприємству, його належна робота.

3. Забезпечення належного обслуговування споживачів

Впровадження проекту рішення не потребує капіталовкладень та виділення коштів з селищного бюджету.

Підприємство

 

1. Приведення тарифів до економічно – обґрунтованого рівня з урахуванням планових витрат на послуги по постачанню холодної води та водовідведення для населення, підприємств і організацій с.Миколаївка Рубанівської сілької ради;

2. Збільшення обсягів надходжень, що забезпечить рентабельну роботу  та належне обслуговування споживачів послугами.

3. Стабільна, беззбиткова робота підприємства

Не очікуються

Сфера інтересів для населення

 

1. Захист споживачів від неякісного та несвоєчасного надання послуг.

2. Прозорість структури плати за послуги

Незначне збільшення витрат на оплату послуг

 

  1. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування та доповнення.

 

8.Строк дії акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений і чинний до його відміни, а також у разі внесення змін до тарифів на вказані послуги.

 

9.Основні показники результативності акта:

У результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджувати та вивчати наступні показники:

  1. Рівень поінформованості населення  з основних положень акта.
  2. Показники якості. Кількість скарг на неякісне надання послуг, незручності обслуговування.
  3. Утримання системи централізованого водопостачання та водовідведення в робочому стані.

 

10.Заходи  за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання його чинності.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік після набрання чинності прийнятого регуляторного акту.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Сільський голова                                                             Олег КУРАТОВ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь