Рубанівська громада
Херсонська область, Каховський район

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Щодо перегляду орендної плати за використання земельними ділянками комунальної/державної форми власності на території Рубанівської сільської ради.

Дата: 28.04.2021 12:42
Кількість переглядів: 127

1.Стислий зміст проекту

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в

 

Україні є платним. Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. За вимогами Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку; не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та може перевищувати граничний розмір орендної плати (12 відсотків), у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. Орендна плата за земельні ділянки комунальної власності що знаходяться на території Рубанівської сілької ради знаходяться в межах між мінімальними (3% від нормативної грошової оцінки) та максимальним (12% від нормативної грошової оцінки) розмірами орендної плати за землю, які, в свою чергу встановлені законодавчо – статтею 288 Податкового кодексу України. Розмір орендної плати потребує підвищенню та встановленню на рівні від 8 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.

Зокрема  12 відсотків повинна стати орендна плата за користування земельними ділянками (пасовища, сіножаті) нормативно грошова оцінка яких не відповідає умовах сьогодення та виду фактичного користування.

Метою розробленого регуляторного акта є приведення ставок орендної плати у відповідність до діючої редакції Класифікації видів цільового призначення земель та залучення додаткових коштів до сільського бюджету.

 

Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх орендарів земель комунальної власності на території Рубанівської сілької ради.

 

2.Інформація про розробника проекту

 

Проект рішення розроблено спеціалістом з питань землекористування Рубанівської сільської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

 

 

3.Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

 

Проект   рішення  та   аналіз   регуляторного   впливу   офіційно  оприлюднені   на               веб-сайті: http://rubanivska.gromada.org.ua/

 

 

4.Інформація про строк прийняття зауважень до проекту

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з моменту оприлюднення проекту.

 

5.Інформація про спосіб надання фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій

 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати в письмовому вигляді за адресою: 74531,Херсонська область Каховський район с.Рубанівка вул..Незалежності 4,  та електронному вигляді на http://rubanivska.gromada.org.ua/ телефон для довідок 2-53-22.

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу та проект рішення опубліковано нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

до проекту рішення  Щодо перегляду  орендної плати за використання земельними ділянками комунальної/державної форми власності на території Рубанівської сільської ради.

 

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання та дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308. (надалі - Аналіз).

 

1.Визначення проблеми

 

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним.

 

Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. За вимогами Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку; не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та може перевищувати граничний розмір орендної плати (12 відсотків), у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. Орендна плата за земельні ділянки комунальної/державної власності на території Рубанівської сільської ради, наразі, встановлюється у відповідності  до рішень сесії діючих ставок орендної плати,  які в діючій редакції не суперечать вимогам законодавства, але потребує зваженого перегляду з урахуванням розмірів нових ставок податку та потреб сільського бюджету,

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок орендної плати у відповідність до діючої редакції Класифікації видів цільового призначення земель та залучення додаткових коштів до міського бюджету.

 

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю.

 

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Метою розробленого регуляторного акта є приведення ставок орендної плати у відповідність до діючої редакції Класифікації видів цільового призначення земель та залучення додаткових коштів до сільського бюджету.

 

Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх орендарів земельних ділянок комунальної/державної власності на території сільської ради. Зачіпаються інтереси органу місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

 

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

-

Орган місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

2.

Визначення цілей регулювання

 

 

Цілями запропонованого регуляторного акта є:

 

 

 

 • створення єдиного механізму справляння орендної плати за використання земель комунальної/державної власності;

 

 

 
 • вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за використання земель комунальної власності в залежності від цільового призначення земельної ділянки з урахуванням змін, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель;

 

 • забезпечення більш повного обліку земель, їх користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

 

 • збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок перегляду ставок орендної плати за використання земель комунальної/державної власності та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток сільської ради.

 

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

 

3.1 Визначення альтернативних способів:

 

 

Вид альтернативи

 

 

 

 

Опис альтернативи

 

 

Альтернатива 1:

 

 

 

Збереження існуючих ставок орендної плати, без

Збереження існуючого стану

 

 

врахування змін, внесених до Класифікації видів

 

 

 

 

 

цільового призначення земель.

 

 

Альтернатива 2:

 

 

 

Дана проблема не може бути вирішена за

 

Врегулювання даного питання за

 

допомогою ринкових механізмів, оскільки

 

допомогою ринкових механізмів

 

законодавством визначено, що встановлення

 

 

 

 

 

місцевих податків належить до повноважень

 

 

 

 

 

органів місцевого самоврядування .

 

 

Альтернатива 3:

 

 

 

Забезпечить

 

вирішення

проблеми.

Дана

Прийняття запропонованого

 

 

альтернатива є найбільш оптимальною і

проекту рішення

 

 

 

прийнятною.

Перевага

обраного

 

способу

 

 

 

 

 

досягнення   цілей   полягає   в   тому,   що   цим

 

 

 

 

 

регуляторним   актом   більш   розширено   види

 

 

 

 

 

цільового

 

призначення

земельних

 

ділянок

 

 

 

 

 

комунальної   власності,   конкретизовано   ставки

 

 

 

 

 

орендної плати з урахуванням змін, внесених до

 

 

 

 

 

Класифікації видів цільового призначення земель.

3.2 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

 

Витрати

Альтернатива 1:

 

Дана  альтернатива  є  неприйнятною,  так  як

 

На

рівні

Збереження існуючого стану

внесеними  змінами  до  Класифікації  видів

існуючих

 

 

 

цільовогопризначення  земель

доповнено

 

 

 

 

 

 

деякими

видами

цільового   призначення

 

 

 

 

 

 

земель  по  відповідним  категоріях  земель,

 

 

 

 

 

 

відповідно і орендна плата повинна

 

 

 

 

 

 

справлятись за використання таких земель.

 

 

 

Альтернатива 2:

 

Дана  проблема  не  може  бути  вирішена  за

 

Відсутні

Врегулювання

даного

допомогою  ринкових  механізмів,  оскільки

 

 

 

питання

за

допомогою

повноваження  щодо

встановлення

місцевих

 

 

 

ринкових механізмів

податків  і  зборів  відносяться  до  виключної

 

 

 

 

 

 

компетенції

органів

місцевого

 

 

 

 

 

 

самоврядування

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3:

 

-забезпечення раціонального та ефективного

 

На

рівні

Прийняття запропонованого

використання земельних ділянок;

 

 

існуючих

проекту рішення

 

- забезпечення наповнення сільського бюджету

 

 

 

 

 

 

та фінансування соціальних програм сільської ради

 

 

 

 

 

 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

 

 

Витрати

Альтернатива 1:

 

Землекористувачі    земельних

ділянок    з

На

рівні

Збереження існуючого стану

цільовим

призначенням,

вид

якого

існуючих

 

 

 

запроваджено у відповідності внесених змін

 

 

 

 

 

до Класифікації видів цільового  призначення

 

 

 

 

 

земель,  будуть сплачувати орендну плату,

 

 

 

 

 

за раніше прийнятими ставками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2:

 

Дана  проблема  не  може  бути  вирішена  за

Відсутні

 

Врегулювання

даного

допомогою  ринкових  механізмів,  оскільки

 

 

питання

за

допомогою

повноваження  щодо  встановлення

місцевих

 

 

ринкових механізмів

податків  і  зборів  відносяться  до  виключної

 

 

 

 

 

компетенції

органів

 

місцевого

 

 

 

 

 

самоврядування.

 

 

 

 

Альтернатива 3:

 

-  встановлення  ставок  орендної  плати  з

Витрати

 

Прийняття запропонованого

урахування

цільового

призначення

пов'язані

із

проекту рішення

 

земельних  ділянок,  зокрема  нових  видів

сплатою

до

 

 

 

цільового призначення земельних ділянок;

сільського

 

 

 

 

- передбачуваність дій влади;

 

 

бюджету

 

 

 

-  додаткові  надходження  до  бюджету,  які

орендної

 

 

 

 

спрямовуються на розвиток громади .

плати

за

 

 

 

 

 

 

 

використання

 

 

 

 

 

 

 

земель

 

 

 

 

 

 

 

 

комунальної/державної

 

 

 

 

 

 

 

власності

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

 

 

Витрати

Альтернатива 1:

 

Землекористувачі

земельних

ділянок

з

На

рівні

Збереження існуючого стану

цільовим

призначенням,

вид

якого

існуючих

 

 

 

запроваджено у відповідності внесених змін

 

 

 

 

 

до Класифікації видів цільового

призначення

 

 

 

 

 

земель  будуть сплачувати орендну плату,

 

 

 

 

 

за раніше прийнчтими  ставками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2:

 

Дана  проблема  не  може  бути

вирішена

за

Відсутні

 

Врегулювання

даного

допомогою  ринкових  механізмів,  оскільки

 

 

питання

за

допомогою

повноваження  щодо  встановлення

місцевих

 

 

ринкових механізмів

податків  і  зборів  відносяться  до  виключної

 

 

 

 

 

компетенції

 

органів

 

місцевого

 

 

 

 

 

самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Альтернатива 3:

 

-  встановлення  ставок  орендної  плати  з

Витрати

 

Прийняття

 

урахування

цільового

призначення

пов'язані

із

запропонованого

проекту

земельних

ділянок,

зокрема

нових

видів

сплатою

до

рішення

 

цільового призначення земельних ділянок;

сільського

 

 

 

- передбачуваність дій влади;

 

 

бюджету

 

 

 

-   прогнозування   умов   господарювання   і

орендної

 

 

 

витрат,  зумовлених

використанням

земель

плати

за

 

 

комунальної власності;

 

 

використання

 

 

- виконання норм законодавства.

 

земель

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальної/державної

 

 

 

 

 

 

 

власності

 

 

 

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до неможливості справляння орендної плати за земельні ділянки з новим видом цільового призначення, запроваджених внесеними змінами до Класифікації видів цільового призначення земель, це в свою чергу, приведе до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку сіл громади. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування цього рішення, орендна плата буде нараховуватись у відповідності до діючих ставок.

 

Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акта дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

 

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

 

 

Рейтинг

результативності

Бал  результативності  (за

Коментарі

щодо

(досягнення цілей  під час

чотирибальною  системою

присвоєння

відповідного

вирішення проблеми)

оцінки)

бала

 

Альтернатива 1:

 

2

Важливі аспекти проблеми

Збереження існуючого стану

 

існуватимуть далі

Альтернатива 2:

 

1

Цілі прийняття

Врегулювання

даного

 

регуляторного акта, які не

питання

за

допомогою

 

можуть бути досягнуті

ринкових механізмів

 

 

 

Альтернатива 3:

 

4

Цілі регуляторного акта, які

Прийняття

 

 

можуть бути досягнуті

запропонованого

проекту

 

повною мірою

рішення

 

 

 

 

 

 

Регуляторний акт, що пропонується прийняти, зачіпає інтереси усіх орендарів земельних ділянок комунальної/державної власності в межах міста.

 

 • приведених нижче таблицях приведені вигоди, а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

 

 

 

Рейтинг

 

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумки)

Обґрунтування

результативності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідного

місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альтернативи

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рейтингу

 

Альтернатива 1:

 

відсутні

 

 

на рівні існуючих

Проблема

 

Збереження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовжує існувати.

існуючого стану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2:

 

відсутні

 

 

відсутні

 

 

 

Цілі

 

прийняття

Врегулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляторного

акта,

даного

питання

за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які

не

можуть

бути

допомогою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досягнуті

 

ринкових механізмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3:

 

-

Забезпечення

 

На рівні існуючих

Цілі

регуляторного

Прийняття

 

раціонального

та

 

 

 

 

 

 

акта,

які   можуть

запропонованого

 

ефективного

 

 

 

 

 

 

 

бути

досягнуті

проекту рішення

 

використання

 

 

 

 

 

 

 

повною мірою

 

 

 

 

земельних ділянок;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наповнення сільського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджету

та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальних  програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

 

 

 

 

Аргументи

 

щодо

переваги

 

Оцінка

ризику

 

 

 

 

 

обраної альтернативи /

причини

 

зовнішніх чинників

 

 

 

 

 

відмови від альтернативи

 

 

на

 

 

дію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запропонованого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляторного акта

Альтернатива 1:

 

 

 

Не   прийнятна   /   не   вирішує

 

Зовнішні чинники

Збереження

існуючого

 

порушеного питання.

 

 

 

 

відсутні

 

стану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2:

 

 

 

Не прийнятна / відсутні ринкові

 

Зовнішні чинники

Врегулювання

даного

 

механізми

для

вирішення

даної

 

 

відсутні

 

питання

за    допомогою

 

проблеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ринкових механізмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3:

 

 

 

Єдина

можлива

альтернатива,  яка

 

Зовнішні чинники

Прийняття

 

 

 

забезпечує

 

раціональне

та

 

 

відсутні

 

запропонованого

проекту

 

ефективне

використання

земель

 

 

 

 

 

рішення

 

 

 

 

Комунальної/державної

 

 

власності

та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечує

наповнення

сільського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджету

для

фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальних програм громади

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реалізації обрано альтернативу 3 - прийняття запропонованого проекту рішення, тобто встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок орендної плати, які будуть не обтяжливими для суб’єктів господарювання, при цьому надходження до сільського бюджету збільшуватиметься. Задекларовані цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки орендної плати у відповідність до діючої Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 ( зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

 

- прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення орендної плати за земельні ділянки комунальної/державної власності, наданих в оренду з урахуванням цільового призначення земельних ділянок.

 

- забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за використання земельних ділянок комунальної/державної власності.

 

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

За результатами прийняття регуляторного акта має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

 

Групи

 

 

 

Вигоди

 

 

 

Витрати

 

Органи місцевого

-

забезпечення

раціонального    та

Залишаться

на

існуючому

самоврядування

ефективного

використання

земельних

рівні

 

 

 

 

 

ділянок;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

забезпечення

наповнення

Сільського

 

 

 

 

 

 

бюджету

та

фінансування  соціальних

 

 

 

 

 

 

програм громади

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти

- встановлення ставок орендної плати з

Витрати пов'язані із сплатою

господарювання

урахування

цільового

призначення

до

сільського

бюджету

 

земельних   ділянок,   зокрема   нових

орендної

плати

за

 

видів

цільового

призначення

використання

 

земель

 

земельних ділянок;

 

 

комунальної/державної власності

 

- передбачуваність дій влади;

 

 

 

 

 

 

-

прогнозування умов господарювання

 

 

 

 

 

 

і  витрат,  зумовлених  використанням

 

 

 

 

 

 

земель комунальної власності.

 

 

 

 

 

Громадяни

- встановлення ставок орендної плати з

Витрати пов'язані із сплатою

 

урахування

цільового

призначення

до

свльського

бюджету

 

земельних   ділянок,   зокрема   нових

орендної

плати

за

 

видів

цільового

призначення

використання

 

земель

 

земельних ділянок;

 

 

комунальної/державної власності

 

- передбачуваність дій влади;

 

 

 

 

 

 

- додаткові надходження до бюджету,

 

 

 

 

 

 

якіспрямовуються

на

розвиток

 

 

 

 

 

 

сіл і об’єктів соціальної сфери громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання норм регуляторного акта є постійною. Може бути переглянутим.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є :

 

 1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта - передбачається збільшення надходжень за використання земель комунальної/державної власності.

 

 1. Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта – на момент розробки регуляторного акта 25. Кількість може змінюватись у відповідності до норм земельного законодавства.

 

 

       3. Рівень поінформованості платників орендної плати – високий, оскільки проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу офіційно оприлюднені на веб-сайті: Рубанівської сільської ради http://rubanivska.gromada.org.ua/ .

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до сільського бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності.

 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    Олег КУРАТОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь